Chao CHEN, David C. BOBELA, Ye YANG, Shuaicheng LU, Kai ZENG, Cong GE, Bo YANG, Liang GAO, Yang ZHAO, Matthew C. BEARD, Jiang TANG

Front. Optoelectron.    2017, 10 (1): 18-30.   

 

 

Feng GAO, Yuchun LIU, Yan XIONG, Ping WU, Bin HU, Ling XU

Front. Optoelectron.    2017, 10 (2): 117-123.   

 

 

Chenhao WAN, Guanghao RUI, Jian CHEN, Qiwen ZHAN

Front. Optoelectron.    2019, 12 (1): 88-96.   

 

 

Tieshan YANG, Han LIN, Baohua JIA

Front. Optoelectron.    2018, 11 (1): 2-22.   

 

 

Xiangkun KONG, Junyi XU, Jin-jun MO, Shaobin LIU

Front. Optoelectron.    2017, 10 (2): 124-131.  

 

 

Luhua LAN, Jianhua ZOU, Congbiao JIANG, Benchang LIU, Lei WANG, Junbiao PENG

Front. Optoelectron.    2017, 10 (4): 329-352.   

 

 

Yanhua LUO, Binbin YAN, Jianzhong ZHANG, Jianxiang WEN, Jun HE, Gang-Ding PENG

Front. Optoelectron.    2018, 11 (1): 37-52.   

 

 

Mark H. BERGEN, Ferdinand S. SCHAAL, Richard KLUKAS, Julian CHENG, Jonathan F. HOLZMAN

Front. Optoelectron.    2018, 11 (2): 116-127.   

 

 

Saket KAUSHAL, Rui Cheng, Minglei Ma, Ajay Mistry, Maurizio Burla, Lukas Chrostowski, José Azaña

Front. Optoelectron.    2018, 11 (2): 163-188.   

 

 

X. Luís DEÁN-BEN, Ali ÖZBEK, Daniel RAZANSKY

Front. Optoelectron.    2017, 10 (3): 280-286.   

 

 

Jacqueline GUNTHER, Stefan ANDERSSON-ENGELS

Front. Optoelectron.    2017, 10 (3): 211-238.   

 

 

Vasily A. MATKIVSKY, Alexander A. MOISEEV, Sergey Yu. KSENOFONTOV, Irina V. KASATKINA, Grigory V. GELIKONOV, Dmitry V. SHABANOV, Pavel A. SHILYAGIN, Valentine M. GELIKONOV

Front. Optoelectron.    2017, 10 (3): 323-328.   

 

The data was updated on September 10, 2019.